Egzamin zawodowy czerwiec 2013

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013


1. TECHNIK LOGISTYK
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny- 18.06.2013r. godz. 9.00

2. TECHNIK ADMINISTRACJI
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny - 18.06.2013r. godz. 9.00

3. TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny - 19.06.2013r. godz. 9.00
Etap praktyczny - 19.06.2013r. godz. 15.00

4. KELNER
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny - 19.06.2013r. godz. 9.00

5. KUCHARZ
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny – 19.06.2013r. godz. 9.00

6. TECHNIK INFORMATYK
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny – 20.06.2013r. – godz.15.00

7. TECHNIK EKONOMISTA
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny – 18.06.2013r. godz. 15.00

8. TECHNIK HOTELARSTWA
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny – 19.06.2013r. godz. 9.00

9. TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny -19.06.2013r. godz. 9.00

10. TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny – 18.06.2013r. godz. 9.00

11. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Etap pisemny – 17.06.2013r. godz. 12.00
Etap praktyczny – 18.06.2013r. godz. 9.00