SZKOŁY POLICEALNE

      DWULETNIA POLICEALNA SZKOŁA VIP to szkoła policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. Na rynku edukacyjnym działamy już od ponad 16 lat i możemy poszczycić się dużą ilością absolwentów.

      Działamy na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jesteśmy zarejestrowani we właściwych jednostkach samorządu terytorialnego.

       Podejmując naukę w naszej szkole możesz uzyskać państwowy dyplom technika wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym w krajach Unii Europejskiej.

       Nauka w dwuletniej  szkole podzielona jest na  cztery semestry.  Każdy z nich kończy się zaliczeniem. Słuchacze szkół policealnych  z uprawnieniami szkół publicznych zdają zewnętrzne egzaminy zawodowe, aby uzyskać państwowy dyplom technika. Kończąc jedną z naszych szkół będziesz do nich doskonale przygotowany.

      Dodatkowo aby umożliwić Ci pogodzenie nauki z pracą zawodową, możesz wybrać jeden z dwóch trybów nauczania: dzienny lub zaoczny.

      W ramach nauki w naszej szkole możesz również uczestniczyć w warsztatach autoprezentacji, szkoleniach pisania listów motywacyjnych oraz profesjonalnych CV. Współpracujemy z wieloma  znanymi firmami, w których możesz odbywać praktyki zawodowe.